Vés al contingut

Consentiment informat

Consentiment informat

El consentiment informat és un document on el pacient expressa la seva conformitat lliure i voluntària perquè es pugui portar a terme una actuació que afecta a la seva salut.

Per a què és important?

Els elements principals del consentiment és assegurar que la persona atesa disposa de la informació suficient sobre l’actuació que es vol portar a terme i que dona el seu consentiment de manera lliure. És la base d’un procediment i una relació entre persona atesa i professional en la qual s’ha d’explicar de forma comprensible el procediment proposat i tot el que implica, les possibles alternatives i els resultats esperats per tal que la persona atesa pugui prendre una decisió informada sobre la seva salut.

Quan es firma un consentiment informat?

El consentiment informat s’ha de firmar abans de procediment que no es pot realitzar sense l’acceptació per escrit de la persona atesa.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: