Vés al contingut

Hospital de Dia de Psicogeriatria

Hospital de Dia de Psicogeriatria

L'Hospital de Dia Sociosanitari de Psicogeriatria és un recurs que ofereix un servei integral d’atenció diürna a persones diagnosticades de deteriorament cognitiu, així com a la seva família, en les diferents fases evolutives de la malaltia.

Oferim un Programa de Psicoestimulació Integral (PPI) interdisciplinari a partir d’un conjunt de teràpies no farmacològiques dirigides a restablir, rehabilitar i/o alentir el procés clínic evolutiu de la malaltia, considerant les limitacions que causa en tots els nivells de la persona afectada (físic, cognitiu, conductual i psicoafectiu), amb la intenció de conservar la seva autonomia, el major temps possible, atenent així mateix a la seva família i les seves necessitats com a cuidadors principals.

Poden accedir persones amb diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu o moderat. Les persones que finalment fan ús d’aquest servei son derivades de l’Hospital Sociosanitari (EAIA) i de l’Atenció Primària (AP).

Equip terapèutic implicat

  • Geriatra/Neuròleg
  • Neuropsicòloga/Psicòloga
  • Terapeuta ocupacional
  • Infermera
  • Treballadora social
  • Tècnica en cures auxiliars d’infermeria

Enllaços d’interès:

Dr.
Joan Solà
Cap de Servei Geriatria
Ana Rodríguez
Infermera Gestora Hospital de dia Psicogeriàtric
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: